Długomiłowice

Już w 1418 roku był wzmiankowany kościół, a tym samym i miejscowość. W 1830 roku wioska posiadała 25 domów mieszkalnych, 184 mieszkańców i 1 młyn wodny. W 1855 roku ilość mieszkańców wzrosła do 218, a w 1861 roku wynosiła 216 osób, podczas gdy budynków mieszkalnych było 34, a gospodarczych 21. W 1865 roku zamieszkiwał wioskę 1 chłop, 14 zagrodników, 10 chałupników, a powierzchnia ziemi pod uprawę wynosi 505 mórg, podczas gdy do majątku ziemi uprawnej należało 505 mórg. Wieś i majątek w 1880 roku posiadały 36 budynków mieszkalnych i 248 mieszkańców.

Na miejscu jest szkoła z 1855 roku którą rozbudowano w 1899 roku.

W miejscowości funkcjonuje Zespół Gminazjalno- Szkolny, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Parafia rzymsko katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny, prowadzona jest praktyka lekarza rodzinnego, punkt apteczny, kilka sklepów, lokale gastronomiczne i bary, bankowy punkt kasowy.

Strona sołectwa http://www.wiesdlugomilowice.renskawies.pl/