Kamionka

Już w 1532 roku spotyka się w dokumentach nazwę wsi Kamensky. Prawdopodobnie nazwa wzięła się od twardych jak kamienie gruszek, które rosły po obu stronach drogi. Sołectwo Kamionka leży 12 km na północ od Koźla. W 1831 roku wioska składała się z 27 budynków i 30 innych zabudowań. Wcześniej, bo w 1812 roku wieś w bardzo znacznej części uległa spaleniu od uderzenia piorunem w stodołę. W tym czasie istniały młyn wodny i karczma. Po pożarze sołectwo obrało za swojego patrona świętego Floriana i wybudowano ku jego czci kapliczkę. W 1922 roku powstała w Kamionce mała wiejska szkoła. Dziś dzieci uczęszczają do szkoły w Mechnicy. Działa w niej również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.