Gierałtowice

Pierwsze informacje o istnieniu Gierałtowic znajdujemy w starych dokumentach z 1380 roku. Dowiadujemy się również, że w 1418 r.posiadano tam drewniany kościółek, który po przebudowaniu w 1550 roku istniał do początku XX wieku. Przed wojną w latach trzydziestych został przeniesiony do Przewozu. Obecny kościół parafialny zbudowano w latach 1936-1940. Pierwszym znanym właścicielem Gierałtowic był Hans Suchowski, który w 1484 roku odsprzedał je Janowi Klemie. Prawdopodobnie w1556 roku istniała tu szkoła. Obecna szkoła została wybudowana w 1901 roku i pełni w tej chwili rolę szkoły 3-klasowej. W Gierałtowicach działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ludowy klub sportowy.