Komorno

Komorrno, Comorno- to pierwsze znane nazwy tej miejscowości z I połowy XIII wieku. Powierzchnia sołectwa zajmuje 596 ha, użytki rolne zajmują 538 ha. W tej małej wiosce mieszka około 650 mieszkańców. Był tu kiedyś młyn "Chwalicz" i folwark, który znajdował się na obecnym gospodarstwie Alfreda Kaizika. W roku 1926 majątek Komorno został przegrane przez Marię Eleonorę w karty. Od tego czasu rządcą był Dyloch, który wykupił to gospodarstwo.

Jedną z atrakcji tej wioski jest park założony w 1760 roku. Znajdują się tu potężne platany, 30-metrowy tulipanowiec, czerwony buk, osiki, kasztanowce oraz wiele innych drzew i krzewów. Mieści się tu dworek, który został zbudowany w stylu klasycznym. Pod koniec wojny w 1945 roku zamek został częściowo zniszczony a w 1947 roku odbudowany. Krążą pogłoski że na strychu podczas II wojny światowej zostali zabici niemieccy żołnierze. Po upływie czasu zaczęły dziać się tu dziwne rzeczy. Najprawdopodobniej dusze zmarłych zaczęły zakłócać spokój domownikom. Zaczęto walczyć ze zjawiskami w sposób religijny, zostały odprawiane msze święte. Po pewnym czasie dusze przestały nawiedzać zameczek.
W dzisiejszych czasach właścicielem dworku i terenu parku jest Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski. W budynkach postawionych współcześnie pod nazwą "Zespołu Szkół w Komornie". funkcjonuje gminazjum, szkoła ponadgminazjalna.

Dzięki pracy uczniów i mieszkańców wioski, Komorno zajęło w 1996 roku drugą lokatę na Opolszczyźnie w konkursie "Piękna wieś".