Mechnica

Wymieniona jako Mechnic po raz pierwszy w 1243 roku miejscowość ta to najbardziej na północ wysunięte sołectwo w gminie. W 1865 roku źródła wspominają o istniejących należących do Mechnitz koloniach Brodek i Rosodocz. Pierwszym znanym właścicielem był Winkler, potem Nass i jego następca Mleczko. Pierwszy kościół we wsi stał już w 1376 roku. Budowa następnego pod wezwaniem św. Jakuba została rozpoczęta w 1794 roku. Pierwsza szkoła istniała w miejscu dzisiejszego domu Katechetycznego. Dane z 1873 roku świadczą o 165 uczniach i jednym zatrudnionym nauczycielu. Koniec wojny-styczeń 1945 roku przyniósł Mechnicy ogromne zniszczenia. Dzisiaj to jedna z piękniejszych wsi w gminie. Aktywna szkoła, przedszkole, LZS, OSP i samorząd wiejski.

Strona sołectwa Mechnica: http://solectwo.mechnica.pl/