Poborszów

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 23 lutego 1340 r. kiedy to książę kozielski Kazimierz III dał w zastaw Stralowi z Otmętu swoje dziedzictwo - Poborszów wraz z lasem. Od II połowy XV w do 1812 r. Reńska Wieś należała do tzw państwa kozielskiego i dzieliła tym samym jego losy i stosunki własnościowe na przestrzeni wieków. W 1532 r. Poborszów liczył 17 kmieci wraz z rodzinami. W czasie wojny trzydziesto-letniej ( 1618-1648 ) wieś została wilokrotnie splądrowana przez przeciągających żołnierzy. Podczas najazdu hrabiego Ernesta Von Mansfeld na Śląsk w 1627 r. spaleniu uległa znaczna część wsi. W trakcie oblężenia pruskiej twierdzy kozielskiej w 1807 r. stacjonowały w Poborszowie Bawarskie jednostki z 5 lekkiego batalionu Lamotte. Na skutek epidemii tyfusu umierali nie tylko bawarscy żołnierze, ale i mieszkańcy wsi. Podobno pochowano ich we wspólnym grobie. W 1812 r. prawa do świadczeń chłopskich oraz grunty w Poborszowie jako część alodialnych dóbr dziedzicznych w Większycach nabył Baron Joseph Adam Von Gruttschreiber, w 1850 r. podporucznik Barchwitz, a w 1853 r. radca handlowy Ernst Heimann. W 1859 r. prawie cała wieś spłonęła. W latach reżimu narodowo - socjalistycznego nazwę wsi - Poborschau - zmieniono na Eichagen. Już pod koniec stycznia 1945 r. udało się sowieckim oddziałom zdobyć i utrzymać w lesie nad Odrą, po Poborszowskiej stronie pszyczółek bojowy. W trakcie walk , często wybuchających w następnych tygodniach , wieś została ciężko zniszczona. 18 marca 1945 r. Poborszów został ostatecznie zajęty przez armię czerwoną.

Liczba ludności: 308 (1735r.), 418 (1831r.), 581 (1844r.), 621 (1855r.), 701 (1861r.), 798 (1880r.), 837 (1925r.), 835 (1933r.), 807 (1939r.), 353 (1945r.), 670 (1960r.), 560 (2003r.). Godne do zobaczenia: kaplica - dzwonnica z 1862r. w środku wsi; pomnik poległych w I i II wojnie światowej; przed budynkiem ochotniczej straży pożarnej częściowo zrekonstruowana sikawka pożarnicza z około 1912 r.; nowoczesny kościół filialny (Parafia Mechnica) P.W. Św. Marii Magdaleny, zbudowany w latach 1989 r.- 1990 r., konserwowany 7 października 1990 r.; świątki i krzyże przydrożne w Poborszowie i okolicy; obszar chronionego krajobrazu "Łęg Zdzieszowicki" popularnie nazywany "Oderwald" lub "Las nad Odrą", z rzadką florą i fauną na 600 ha powierzchni.