Pociękarb

Pocikarw - tak brzmiała w 1532 roku nazwa miejscowości oddalonej od Kożla w kierunku północnym o ponad 6 km. Później zmieniono nazwę na Potzenkarb. Ta niewielka osada której w 1831 roku był hrabia Pveckler już wtedy posiadała młyn wodny i cegielnię produkującą nie tylko cegły ale również dachówki. W 1841 roku została wybudowana przez Radziejów i Pociękarb drewniana szkoła. W 1931 roku wybudowano szkołę murowaną. Na terenie sołectwa rośnie ponad 100 hektarowy las, do którego, ze względu na piękne położenie i dużą ilość grzybów jesienią zjeżdżają się mieszkańcy pobliskich miejscowości.