Pokrzywnica

Pokrzywnica jest jedną z wielu ładnych wiosek gminy Reńska Wieś. Jest ona położona w pięknej krajobrazowo okolicy. Pierwszymi zanotowanymi w starych kronikach nazwami Pokrzywnicy są:

Pokriwnitz (1471r.) i Pokrsisnitze (1532r.). Pierwszym, znanym z dokumentów właścicielem Pokrzywnicy był wspomniany w 1411 roku Herzog Konrad III. Na początku wojny trzynastoletniej Andreas von Kochitzki kupując miasto Koźle kupił też przynależącą do niego wieś. Lata następne to kolejni właściciele: von Missetius, Jansek, Brachwitz, Heimann i Pyrkosz.


W 1999 roku został postawiony obok straży mały pomnik św. Floriana

Od 1847 roku Pokrzywnica posiada swoją własną szkołę. Przedtem dzieci chodziły do szkoły w Radziejowie. W 2001 roku skończono budowę drugiej części szkoły wraz z salą gimnastyczną. W centrum wsi znajduje się bocianie gniazdo, do którego co roku wraca rodzina bocianów. Na cmentarzu jest wybudowany pomnik, który zbudowała rodzina Moszek w 1894 roku. Obok kościoła zbudowany jest Krzyż Misyjny, który został poświęcony przez Ojca Henryka Kałużę w czasie misji.