Reńska Wieś

Reńska Wieś, to wieś położona niedaleko Kędzierzyna - Koźla. Mieszka tu obecnie 1800 mieszkańców. Nazywana kiedyś Villa Rynensis została założona w roku 1286. W książkach można się jeszcze spotkać z nazwami: Reńska, Rińska Wieś, Ryńska Wieś i Reinschdorf. W 1824 roku wieś przeszła w posiadanie rodziny Wunsche. Była tu gorzelnia i browar połączone z karczmą. W 1845 roku Eryk z Rozwadzy założył w Reńskiej fabrykę cukru napędzaną maszynami parowymi, a w 1859 aptekarz Śliwa rozpoczął hodowlę pijawek. Osada miała duże znaczenie, gdyż stąd dostarczano wodę pitną do twierdzy w Koźlu. Był tu młyn wodny, a w roku 1882 położono tory kolejowe, które umożliwiały dalszy rozwój osady. Dziś już są wyłączone z eksploatacji. Od roku 1973 Reńska Wieś jest siedzibą gminy. Obecnie budynek Urzędu Gminy został odnowiony i wygląda wspaniale. W Reńskiej Wsi znajdują się szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, kościół, Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury, boisko sportowe, a także bogata sieć placówek i zakładów handlowo - usługowych.