Radziejów

Radziejów - a właściwie pierwsze zabudowania Radziejowa powstały około połowy XVIII wieku. Ta mała rolnicza wieś przez długi czas podzielona była na dwie części jedną należącą administracyjnie do Większyc i drugą należącą do Łężec. Inne znane nazwy sołectwa to Kradziejów i w okresie przedwojennym Juliusburg. Na początku XX wieku wybudowano sale gdzie odbywały się różne imprezy kulturowe, festyny i nabożeństwa. Dzisiaj mieszkańcy tej wioski korzystają z dóbr w pobliskich Większycach.