Bytków

Bytków - wcześniejsza nazwa Pików to najmniejsze sołectwo na terenie gminy Reńska Wieś. Powstało ono jako kolonia około 400 lat temu przy przebiegającej w pobliżu starej trasie z Koźla do Głubczyc. Już wtedy istniała tu karczma z przeprzęgiem konnym dla poczty i młyn wodny wybudowany przez zakonników. W dzisiejszych czasach ta typowo rolnicza miejscowość, położona obok niewielkiego lasu w lekko pagórkowatym terenie żyje w swoim spokojnym rytmie. W wyniku restrukturyzacji gospodarstwa rolne powiększają swoją powierzchnię i przechodzą do wyspecjalizowanej produkcji rolnej, przeważnie zwierzęcej. Bytków mimo swojej niedużej wielkości to silny i aktywny ośrodek działań społecznych. Właśnie tutaj z inicjatywy i pomocy mieszkańców budowano drogi, elektryczność, most, kanalizację itp.