Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na 2016-2025

 

Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na 2016-2025

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2016 14:35 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska wtorek, 15 marca 2016 14:30

Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na 2016-2025- pobierz plik (*pdf)

   

Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2016 13:07 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek czwartek, 21 stycznia 2016 12:54

POBIERZ PLIKI: strategia, prognoza, opinie: RDOŚSanitarna

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

dla projektów dokumentów:

1) Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025

 2) Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-25

Od 26 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zapoznanie się ze stanowiskiem organów właściwych w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wszystkie materiały dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Reńska Wieś: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl/bip.

Uwagi w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznie można składać do 17 lutego 2016 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania bądź przesyłając je na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Reńska Wieś.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został już pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

   

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2015 12:27 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska piątek, 04 grudnia 2015 11:33

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025- pobierz plik (*pdf)

   

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2015 12:25 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska piątek, 04 grudnia 2015 11:28

Wójt Gminy Reńska Wieś zaprasza mieszkańców Gminy do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 - 2025.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Reńska Wieś do projektu Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 – 2025.

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane na formularzu lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.deltapartner.pl/konsultacje_renskawies

Formularz zgłaszania propozycji zmian w dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś 2016-2025”- pobierz plik (*pdf), pobierz plik (*doc)

ZARZĄDZENIE nr 109/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 – 2025- pobierz plik (*pdf)