Fundusze Budżetu Państwa i fundusze celowe

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 14:20 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek środa, 30 grudnia 2020 13:39

flaga i godo na www

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Reńska Wieś uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.531.296,00 zł.

Środki w całości zostaną przeznaczone na dwa zadania inwestycyjne tj.:

1. "Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach"

    Dofinansowanie 951 110,03 zł

    Planowana wartość inwestycji 1 100 000,00 zł

tablica przedszkole w-ce rfil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi"

    Dofinansowanie 580 185,97 zł

    Planowana wartość inwestycji 1 080 185,97 zł

tablica przebudowa gok - rfil

 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2020/2021 - „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 13:12 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek piątek, 20 listopada 2020 12:24

„Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”

flaga i godo na www 

 

Zadanie pn. „„Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”” dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2019”.

Całkowita wartość inwestycji: 819 089,10 zł

  • w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków FRKF: 290 800 zł

Cel realizowanego projektu to poprawa stanu infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji rozgrywek piłkarskich, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Celem bezpośrednim zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej. Wybudowane boisko piłkarskie będzie miejscem ogólnodostępnym przeznaczonym do uprawiania aktywności fizycznej przez osoby w różnym wieku.

Realizacja projektu prowadzona jest w okresie 2020 – 2021. W ramach zadania powstanie nowe boisko piłkarskie.

Odbiorcą projektu będzie Ludowy Klub Sportowy PO-RA-WIE w Większycach oraz lokalna społeczność.

Rzeczowe efekty inwestycji w postaci boiska piłkarskiego wykorzystywane będą nie tylko przez LKS, ale także przez innych mieszkańców Większyc oraz powiatu.

 

FDS 2020 - „Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą – ul. Spokojna w Większycach”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 12:43 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek środa, 01 lipca 2020 00:00

flaga i godo na www

„Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą

– ul. Spokojna w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 545 641,10 PLN

Kwota dofinansowania: 436 512,88 PLN

Okres realizacji: czerwiec - listopad 2020 r.

Tablica informacyjna

tablica spokojna w-ce

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

a) Budowa drogi:

-         długość drogi - 347,0m,

-         powierzchnia jezdni bitumicznej - 1624,83 m2,

-         powierzchnia ścieku z kostki betonowej 20x10x8 - 137,54 m2,

-         powierzchnia za krawężnikiem do zahumusowania - 519,80m2,

b) Budowa kanalizacji deszczowej:

-         grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 394/450 SN8 i długości 160,5 m,

-         grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 338/295mm, SN8 i długości 358 m,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1500 na kanałach deszczowych 1 szt.,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 na kanałach deszczowych 4 szt.,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 na kanałach deszczowych 8 szt.,

-         podłączenie projektowanych studni Dn500 z rur PVC SN8 o śr.200x5,9mm i długości: 70,5 m,

-         studnie Dn500 prefabrykowane z wpustem ulicznym i osadnikiem hmin=500 16 szt.,

-         wlot betonowy prefabrykowany z istniejącego rowu przydrożnego 1 szt.

   

FDS 2020 - Budowa drogi gminnej - ul. Tęczowej w Większycach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 12:44 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek wtorek, 30 czerwca 2020 12:57

flaga i godo na www

„Budowa drogi gminnej – ul. Tęczowej w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 166 419,07 PLN

Kwota dofinansowania: 133 135,26 PLN

Okres realizacji: czerwiec - październik 2020 r.

Tablica informacyjna - pobierz plik

 

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi - 391,00 m,

- powierzchnia jezdni bitumicznej - 1820,1 m2,

- powierzchnia opaski z kostki kamiennej 19/21cm – 127,757m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 557,23 m2.

img-6494pomn

img-6499pomn

img-6492pomn

 

FDS 2020 - „Budowa drogi gminnej – ul. Żabnik w Długomiłowicach”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 12:44 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek poniedziałek, 29 czerwca 2020 00:00

flaga i godo na www

„Budowa drogi gminnej – ul. Żabnik w Długomiłowicach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

 

Łączna wartość zadania: 259 082,85 PLN

Kwota dofinansowania: 207 266,28 PLN

Okres realizacji: od 06 -05 - 2020 r. do 01 - 06 - 2020 r.

Tablica informacyjna - pobierz plik *pdf

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych punktów działalności gospodarczej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

-        długość drogi - 302,00 m,
-        powierzchnia jezdni bitumicznej - 1678,26 m2,
-        powierzchnia zjazdów bitumicznych - 108,43 m2,
-        powierzchnia poboczy ziemnych - 658,94 m2.

photo-2020-07-17-09-54-27 10

 

photo-2020-07-17-09-54-27 11

photo-2020-07-17-09-54-20 6photo-2020-07-17-09-54-20 1